• Международные грузоперевозки

  CREATED BY PEOPLE
  POWERED BY TECHNOLOGY

  Automaation aikakaudella ihmiset ovat edelleen tärkein edistyksen liikkeellepaneva voima.
  Huipputeknologian avulla AsstrAn asiantuntijat ovat voineet entisestään
  tehostaa logistiikkaa ja tarjoavatkin ainutlaatuisia ratkaisuja,
  jotka tukevat asiakkaita ja palveluntarjoajia saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa.
  AsstrA:n logistinen konsepti tiivistyy sanoihin "Created by People and Powered by Technology".

YRITYKSEN UUTISET

Aasiasta Eurooppaan Trans-Kaspian reitin kautta

Trans-Kaspian kansainvälinen kuljetusreitti (Trans-Caspian International Transport Route, TITR) kulkee Kiinan, Kazakstanin, Kaspianmeren, Azerbaidžanin ja Georgian kautta. Reitillä kuljetetaan vuosittain jopa 10 miljoonaa tonnia lastia, mukaan lukien 200 000 Eurooppaan suuntaavaa konttia. Kuljetusvolyymi on varsin suuri reitillä käytettävissä olevaan infrastruktuuriin nähden.

Trans-Kaspian kansainvälinen kuljetusreitti perustettiin vuonna 1996 Kaspianmerta ympäröivien maiden ja Kiinan välisten kuljetusten nopeuttamiseksi.

Heti kuljetuskäytävän käyttöönoton jälkeen tuli ilmi lukuisia kuljetuskapasiteettiin vaikuttavia ongelmia, jotka liittyivät vanhentuneisiin teihin ja rautateihin sekä ajoneuvojen ja rajanylityspaikoilla siirtokuormauksessa käytettävien teknisten välineiden puutteeseen. Sittemmin alueen maat ovat kiinnittäneet enemmän huomiota infrastruktuurin kehittämiseen ja parantamiseen sekä uusien kuljetusreittien rakentamiseen.

Tällä hetkellä Trans-Kaspian kansainvälinen kuljetusreitti on yksi Vyö ja tie -hankkeen pääreiteistä. Sillä on merkittävä rooli Kiinan taloudellisessa kehityksessä, ja sen kautta kulkee suuri osa alueen lastiliikenteestä. Kaspianmeren valtioissa on käynnissä laajoja hankkeita, joissa kehitetään infrastruktuuria, rakennetaan jakelukeskuksia, perustetaan vapaakauppa-alueita ja luodaan ”tulevaisuuden satamia” kiinalaisen kauttakulkuliikenteen houkuttelemiseksi.

Kazakstanin edullinen maantieteellinen sijainti Trans-Kaspian kansainvälisen kuljetusreitin varrella tarjoaa vahvan kannustimen investoinneille alueen kuljetuskäytävään. Kazakstanin hallituksen prioriteettina on houkutella investointeja Trans-Kaspian kansainvälisen kuljetusreitin kehittämiseen. Tällä tulee olemaan myönteinen taloudellinen vaikutus Keski-Aasian maihin.

Reitillä on useita pullonkauloja, jotka tullaan poistamaan toimitusaikojen nopeuttamiseksi. Infrastruktuurin kapasiteettiin investoiminen on reitin varrella oleville maille ensisijaisen tärkeää, ja se tulee edistämään tehokasta, korkealaatuista ja hyvin koordinoitua yhteistyötä logistiikkaprosessin kaikissa vaiheissa.

 ”AsstrA-Associated Traffic AG pitää tätä reittiä strategisesti merkittävänä, jotta voimme tarjota tehokkaita logistiikkaratkaisuja asiakkaillemme Turkissa, Euroopassa, Kiinassa ja Kazakstanissa. Tällä hetkellä vaihtoehtona Turkista Kazakstaniin suuntautuville tiekuljetuksille ovat rautatiekuljetukset. Toimitusaika on pidempi, mutta hinnat ovat melko edulliset. Kun kyseessä on raskas lasti tai kun toimitus suunnitellaan kolme tai neljä kuukautta etukäteen, lasti voidaan toimittaa Turkista, Georgiasta tai Azerbaidžanista Kazakstaniin puolitoista tai jopa kaksi kertaa pienemmin kustannuksin.

Meillä on hyvät yhteistyösuhteet reitin keskeisiin palveluntarjoajiin ja kehitämme olosuhteita koko ajan asiakkaidemme kannalta edullisemmiksi. Tämänhetkisten kansainvälisten rajoitteiden ja pakotteiden vuoksi Trans-Kaspian kansainvälinen kuljetusreitti on erinomainen ratkaisu sekä lähettäjille että vastaanottajille”, toteaa Ramilya Akhmetova, AsstrA-Associated Traffic AG:n Branch Manager Kazakstanissa.

Ajoneuvoteollisuuden haasteet ja ennusteet

Ajoneuvomarkkinat ovat hitaasti toipumassa koronaviruskriisin vaikutuksista, mutta sääntelemättömät toimitusketjut aiheuttavat ajoneuvovalmistajille edelleen vaikeuksia. Puolijohdepula ja polttoaineen nopeat hinnannousut ovat johtaneet korkeaan inflaatioon, joka jatkuu yhä. Nopeassa kehityksessä oleva ajoneuvoteollisuus kohtaa tänä vuonna monia haasteita, joihin kuuluu muun muassa hiilidioksidipäästöjen nollatavoite vuoteen 2035 mennessä.

Ajoneuvoteollisuuden tila Euroopassa

Sähköajoneuvojen määrä kaksinkertaistui vuonna 2021 nousten lähes 10 prosenttiin. Kattavan latausverkoston rakentaminen ja tarvittavien raaka-aineiden saatavuuden takaaminen ovat tärkeitä edellytyksiä Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Ajoneuvoteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat puolittuneet viimeisten 15 vuoden aikana ja energian kulutus on vähentynyt samana aikana neljänneksen.

Ajoneuvoteollisuuden toimijat ovat pääasiassa sitoutuneet turvallisten ja älykkäiden kuljetusratkaisujen tarjoamiseen. EU on vahvistamassa johtoasemaansa tieturvallisuudessa: tieliikennekuolemien määrä on vähentynyt vuosittain yli 17 prosentilla. Lisäksi Euroopan autonvalmistajien yhdistys (ACEA) pyrkii kaikin tavoin saavuttamaan Vision Zero ‑tavoitteen, jonka mukaan tieliikennekuolemien määrä pyritään vähentämään lähes nollaan vuoteen 2050 mennessä, ja vetoaakin ajoneuvojen varustamiseksi kehittyneillä kuljettajaa avustavilla järjestelmillä.

Euroopan teillä liikkuvien ajoneuvojen keskimääräinen ikä on valitettavasti kasvussa: henkilöautoilla se on 12 vuotta, kuorma-autoilla 14 vuotta, minibusseilla 12 vuotta ja linja-autoilla 13 vuotta. Tästä syystä uusien sähköajoneuvojen hintojen tulee olla eurooppalaisten kuljettajien ulottuvilla. Toimitusketjukatkosten vuoksi autojen tuotanto väheni 8 prosenttia vuonna 2021, mikä johti ajoneuvojen myynnin laskuun.

Kuorma-autokalusto

ACEA:n vuonna 2020 keräämät tiedot osoittavat, että 27 EU-maassa (Yhdistynyt kuningaskunta pois lukien) rekisteröitiin 1,2 prosenttia enemmän ajoneuvoja kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 lopussa EU-maissa, Euroopan vapaakauppaliiton maissa ja muutamilla muilla alueilla henkilöautojen määrä lisääntyi 1,6 prosenttia, pakettiautojen 2,9 prosenttia ja kuorma-autojen 2,1 prosenttia. Linja-autojen rekisteröinnit sen sijaan vähenivät 1,3 prosenttia. Alueella rekisteröityjen ajoneuvojen kokonaismäärä on 405,3 miljoonaa.

Kuorma-autoja oli vuonna 2019 eniten Yhdysvalloissa, jossa niitä oli 58,4 miljoonaa. EU:ssa oli rekisteröityjä kuorma-autoja 39,3 miljoonaa, Kiinassa 25,7 miljoonaa, Japanissa 14,3 miljoonaa ja Meksikossa 10,4 miljoonaa. Keskimäärin vanhinta kuorma-autokalusto on Kreikassa (keskimääräinen ikä 21,4 vuotta) ja uusinta Itävallasta (keskimääräinen ikä 7 vuotta).

Euroopan talouden perusta

Puolijohdekriisistä, varaosien saatavuusongelmista ja energian hintojen noususta huolimatta EU:n bruttokansantuote kasvoi 5,3 prosenttia vuonna 2021 ja 3,6 prosenttia vuonna 2022.  Vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut inflaation nopeutumiseen, Euroopan komissio ennustaa BKT:n kasvavan vuonna 2023 vielä 2,8 prosenttia.

Ajoneuvoteollisuus on Euroopan talouden perusta. Vuonna 2021 Euroopassa ja Keski-Aasiassa oli toiminnassa 301 tehdasta, joissa tehtiin kokoonpanoa ja moottorien valmistusta. Vuodesta 2017 lähtien 17 EU-maassa on ollut 226 toiminnassa olevaa tehdasta, joista 134 valmisti henkilöautoja.

Euroopassa on 41 tehdasta, jotka valmistavat kaupallisia matkustaja-ajoneuvoja, 52 tehdasta, jotka valmistavat kuorma-autoja, ja 66 tehdasta, jotka valmistavat linja-autoja. Lisäksi Euroopassa on 72 tehdasta, jotka valmistavat moottoreita, ja 18 tehdasta, jotka valmistavat akkuja.

ACEA:n tietojen mukaan enintään 3,5 tonnin kuorma-autot valmistetaan pääasiassa Espanjassa, Ranskassa ja Saksassa. Saksassa valmistetaan eniten yli 16 tonnin kokonaispainoisia kuorma-autoja; Saksan jälkeen suurimmat valmistajat ovat Alankomaat ja Ranska.

Polttomoottoriautojen kielto vuodesta 2035 eteenpäin

Sähköajoneuvot ovat olleet ajoneuvoteollisuuden ensisijaisena tavoitteena jo 30 vuoden ajan. EU:n ympäristöministerit ovat hyväksyneet polttomoottoriautojen myyntiä ja rekisteröintiä koskevan kiellon, joka tulee voimaan vuonna 2035. Siitä eteenpäin on mahdollista rekisteröidä vain akku- tai vetykäyttöisiä autoja. Polttomoottori- ja hybridiajoneuvoilla voi ajaa niiden käyttöiän loppuun asti. EU-päättäjät ennakoivat, että julkisten latausasemien määrä kasvaa 15-kertaiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Ajoneuvoteollisuuden logistiikka

Ajoneuvoteollisuuden logistiikassa kolme vilkkainta Euroopan sisäistä reittiä olivat vuonna 2022 Tšekki–Saksa, Saksa–Ranska ja Saksa–Puola. Suurimman osan lähetysvolyymistä muodostivat ajoneuvojen varaosat ja lisävarusteet, matkustajakuljetuksessa käytettävät ajoneuvot sekä renkaat.

”Mitä tulee ajoneuvoteollisuuden erilaisten tavaratyyppien kuljetuksiin Euroopan sisällä, toimituksia tehtiin viime vuonna eniten Saksan sisällä, Romaniasta Bulgariaan sekä Saksasta Tšekkiin, joista viimeksi mainitulla reitillä AsstrAn liikevaihto kasvoi 135 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Ajoneuvoteollisuus on kehittymässä dynaamisesti erityisesti sähköisen liikkuvuuden suhteen. Sitä mukaa kun polttomoottoriautoista luovutaan, logistiikan palveluntarjoajat joutuvat todennäköisesti huolehtimaan akkujen turvallisesta kuljettamisesta ottaen huomioon, että ne on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi”, tiivistää Dorota Kaczorowska-Lada, joka on Global Key Account Manager AsstrAn Automobile & Mobility Industry Logistics ‑yksikössä.

Maailmanlaajuinen kuljettajapula

Kuljettajapulasta on muodostunut ympäri maailmaa kriittinen ongelma, joka uhkaa paitsi toimitusketjujen vakautta, myös taloutta, joka on jo kärsinyt pandemiasta, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja nopeasta inflaatiosta.

Kansainvälisen maantiekuljetusliitto IRU:n vuonna 2021 julkaiseman raportin mukaan Euroopassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, Argentiinassa, Keski-Aasiassa ja Kaakkois-Aasiassa on yli 2,6 miljoonaa avointa raskaan ajoneuvon kuljettajan paikkaa. Avoimia paikkoja on prosentuaalisesti eniten Euraasiassa (18 %) ja Turkissa (15,4 %). Euroopan maissa on tällä hetkellä 425 000 liikenteenharjoittajan vaje, joka tulee vuoden 2023 loppuun mennessä kasvamaan 14 %.

Vuosina 2020–2021 avointen kuljettajapaikkojen määrä kasvoi Euroopassa 42 %. Yhdistyneessä kuningaskunnassa rahdinkuljettajien vaje oli 100 000, Puolassa ja Saksassa 80 000 ja Romaniassa 71 000. Meksikossa avointen paikkojen määrä kasvoi 30 % ja Kiinassa ennätykselliset 140 %.

Edellä esitetyt luvut kertovat siitä, että kuljettajan ammatin houkuttelevuus on vähentynyt samalla, kun kuljetuspalveluiden kysyntä on pysynyt suurena. Tämä johtuu seuraavista tekijöistä:

Pula nuorista osaajista

Vuoteen 2026 mennessä avointen raskaan ajoneuvon kuljettajien paikkojen määrä Euroopassa tulee kasvamaan 60 %:iin, sillä nykyiset kuljettajat ovat eläköitymässä eikä alalle hakeudu riittävästi nuoria. Monilla alueilla vain 6–7 % raskaan ajoneuvon kuljettajista on alle 25-vuotiaita ja – Kiinaa ja Meksikoa lukuun ottamatta – yli 55-vuotiaita on viisi kertaa tätä enemmän. Yhdysvalloissa ja Euroopan maissa iäkkäämpiä liikenteenharjoittajia on kolmasosa kaikista alan ammattilaisista. Keski-ikä on korkein Euroopassa, 47 vuotta.

Naiskuljettajien pieni osuus

Vaikka naisten työttömyysaste on joillakin alueilla korkea, vain pieni osa raskaan ajoneuvon kuljettajista on naisia. Espanjassa on Euroopan suurin naistyöttömyys (14 %) mutta vain 2 % raskaan ajoneuvon kuljettajista on siellä naisia. Euroopassa, Meksikossa, Argentiinassa, joissakin IVY-maissa, Aasiassa ja Ukrainassa 3 % kuljettajista on naisia. Tilanne on hiukan parempi Yhdysvalloissa (8 %) ja Kiinassa (5 %).

Vaativat työolosuhteet

Kuljetusalan työntekijäpula johtuu osittain alan vaativista työolosuhteista. Nuorten alalle hakeutumista vähentävät yöpymiseen sopivien turvallisten pysäköintialueiden puute, pitkät odotusajat ennen lastausta ja purkamista sekä se, että kuljettajilla ei ole pääsyä lastaus- ja purkupaikkojen saniteettitiloihin. Lisäksi kansainväliset kuljetukset edellyttävät pitkiä poissaoloja kotoa. Kuljettajat voivat joutua jonottamaan Euroopan unionin ulkorajoilla tunteja, päiviä tai jopa viikkoja. He joutuvat toisinaan myös purkamaan ja lastaamaan raskaita tavaroita käsin.

Kuljettajan vähimmäisikä ja ajokortin hinta

Ammattikuljettajien vähimmäisikä on joissakin EU-maissa edelleen 21 vuotta, mikä on este koulunsa päättäville nuorille. IRU kannustaa laskemaan vähimmäisiän 18 vuoteen ja mahdollistamaan koulutuksen aloittamisen 17-vuotiaana. Myös ajokortin ja kuljettajakoulutuksen kustannukset vähentävät ammatin houkuttelevuutta. Esimerkiksi Ranskassa kuorma-autokortin suorittaminen maksaa 5 300 euroa, mikä on kolme kertaa enemmän kuin keskimääräinen vähimmäispalkka kuukaudessa.

”Kuljetus- ja logistiikkayrityksillä on vaikeuksia löytää liikenteenharjoittajia. Puolalaiset yritykset tekevät usein yhteistyötä ulkomaisten kuljettajien kanssa, mistä aiheutuu vaikeuksia kielimuurin vuoksi. Me AsstrAlla huomioimme markkinoiden olosuhteet, sopeudumme niiden vaatimuksiin ja panostamme vieraiden kielten osaamiseen voidaksemme olla lähempänä sekä asiakkaitamme että liikenteenharjoittajia. Paikallisten markkinoiden tuntemuksemme parantaa kuljetusprosessien koordinointia”, toteaa Vitali Eremenco, AsstrA Groupin Puolassa toimiva Deputy Director of Operations and Road Transport Operations.

ASSTRAN TYÖPAIKAT

AsstrAn työtiimi rakentuu vahvoista ja samoin ajattelevista henkilöistä. Tiimimme jakaa yhtenäisen yrityskulttuurinäkemyksen, joka perustuu yhteishenkeen, innovaatioon, ennakointiin sekä jatkuvaan kehittymiseen ja parannuksiin.

 • ВАКАНСИИVAPAAT TYÖPAIKAT
  AsstrA kannustaa yrityksen kaikkia tiimin jäseniä avoimeen dialogiin keskenään.
 • СТАЖИРОВКА KOULUTUS
  AsstrA etsii, kouluttaa ja työllistää nuoria kykyjä.
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

VAKITUINEN TYÖ

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

SOSIAALIETUUDET

ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЖИРОВКИ

KOULUTUSMAHDOLLISUUDET

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА

REILU KORVAUS

РАБОТА В КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

AMMATTITAITOINEN ILMAPIIRI

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

MIELLYTTÄVÄ TYÖYMPÄRISTÖ

LÄHETÄ KULJETUSPYYNTÖ

Kuljetukseen hyväksyttävän määrän alaraja on 1 kuormalava ja/tai yli 500 kg:n lasti. Jos lasti painaa alle 500 kg, pyydämme käyttämään LTL-osakuormakuljetusta  tai lentokuljetusta. AsstrA-yritys ei toimita henkilökohtaisen omaisuuden kuljetuksia.

*Otathan huomioon, että AsstrA-Associated Traffic AG ei toimi yksityisten henkilöiden tai yksityisten yrittäjien kanssa.

Lisäpalvelut
Viestintätapa