• Международные грузоперевозки

  CREATED BY PEOPLE
  POWERED BY TECHNOLOGY

  Automaation aikakaudella ihmiset ovat edelleen tärkein edistyksen liikkeellepaneva voima.
  Huipputeknologian avulla AsstrAn asiantuntijat ovat voineet entisestään
  tehostaa logistiikkaa ja tarjoavatkin ainutlaatuisia ratkaisuja,
  jotka tukevat asiakkaita ja palveluntarjoajia saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa.
  AsstrA:n logistinen konsepti tiivistyy sanoihin "Created by People and Powered by Technology".

YRITYKSEN UUTISET

Täyden palvelun toimitus ylimittaiselle lastille

AsstrA-Associated Traffic AG:n asiantuntijat toteuttivat täyden palvelun toimituksen kemianteollisuuden välineille Saksasta Kazakstaniin.

Asiakas tilasi AsstrAlta kuljetuksen ylimittaista lastia sisältävälle kontille Saksan Mindenissä sijaitsevalta kemiantehtaalta Uralskiin, Kazakstaniin. Lasti painoi yli 3,5 tonnia ja sen mitat olivat 6,5 x 3,3 x 3,5 metriä.

Neljä viikkoa kestäneen huolellisen projektisuunnittelun ansiosta lasti saatiin toimitettua Kazakstaniin moitteettomassa kunnossa vain yhdeksässä päivässä.

”Logistiikkahankkeissa on tärkeää ennakoida mahdolliset haasteet ja puuttua niihin varhaisessa vaiheessa ja useita kertoja hankkeen aikana erityisesti, kun kyseessä on ylimittainen lasti. Alun perin harkitsimme järjestelyä, jossa lasti siirtokuormattaisiin rajalla. Lastin käsittelyyn liittyvien ongelmien minimoimiseksi päätimme kuitenkin toteuttaa toimituksen yksinomaan tiekuljetuksena. Tämä vain yhteen kuljetusmuotoon perustuva ratkaisu toi mukanaan toisenlaisia haasteita: piti löytää sopivat ajoneuvot ja noudattaa tullimenettelyjä. Asetimme kuitenkin lastin turvallisuuden etusijalle ja otimme haasteet vastaan”, painottaa Oksana Ustyuzhanina, Asstra Industrial Project Logistics Specialist.

”Suunnitteluvaihe ei ollut helppo. Meidän piti tarkistaa asiakirjat useaan kertaan ja lykätä lastausta, sillä lastin parametreihin tuli useita muutoksia. Tiimimme reagoi kuitenkin nopeasti ja löysi optimaaliset ratkaisut, joilla voimme minimoida muutokset ylittämättä asiakkaalle alun perin ilmoitettuja kuljetuskustannuksia”, huomauttaa Aliya Aldashova, AsstrA Sales Specialist.

”Oikein hoidettu tullaus voi usein olla tärkein tekijä tällaisen hankkeen onnistumisessa. Jotta kuljetus rajan yli sujuisi kitkattomasti, panostimme hankkeen alusta lähtien sopivimman ratkaisun valintaan, kaikkien mahdollisten riskien arviointiin, asiakirjoja koskevien vaatimusten analysointiin ja vaatimustenmukaisuuden edellyttämien tietojen keräämiseen”, kertoo Nurlan Akan, AsstrA Customs Clearance Specialist.

Huolellisen valmistelutyön ja osaamisen ansiosta hanke saatiin päätökseen tarkasti aikataulussa. AsstrAn tiimi osoitti jälleen hoitavansa haastavimmatkin kansainväliset logistiikkatehtävät asiantuntevasti.

EU:n maahantuojat valitsevat rautatiekuljetuksen aiempaa harvemmin

Ensimmäinen rahtijuna Kiinasta Eurooppaan aloitti liikennöinnin vuonna 2012. Siitä eteenpäin rautatielastin määrä kasvoi vuosikymmenen ajan. Kasvu pysähtyi vuonna 2022 Ukrainan sodan seurauksena. Geopoliittiset jännitteet ovat rajoittaneet tavaroiden toimittamista Kiinasta länteen päin merkittävästi, ja logistiikkayritykset ovat etsineet vaihtoehtoisia kuljetusreittejä.

Merikuljetukset ovat aina olleet Kiinan ja Euroopan välillä tärkein vaihtoehto Uuden Silkkitien käytölle. Koronaviruskriisin aikana merikuljetusten hinnat olivat useita tuhansia Yhdysvaltain dollareita 40 jalan konttia kohti ja kuljetusajat 30-40 päivää. Useimmat asiakkaat vaihtoivat rautatiekuljetukseen, sillä hinnat olivat samalla tasolla mutta kuljetusaika vain kaksi viikkoa. Rautatieliikenteen markkinat ovat tällä hetkellä riippuvaisia geopolitiikasta – erityisesti maahantuojien ja kuljetusyritysten asettamista ”moraalisista sanktioista” – sekä meri- ja lentorahdin kilpailukykyisten vaihtoehtojen hinnoista ja asiakkaiden toiveista toimituksen nopeuden ja turvallisuuden suhteen.

”Nyt merirahdin hinnat Kiinasta Eurooppaan ovat laskeneet 1 000 dollariin 40 jalan konttia kohti. Tämän seurauksena maahantuojat, joille toimituksen nopeus ei ole ensisijainen tekijä, valitsevat merikuljetuksen. Vaikka rautatieliikenteen kysyntä Euroopassa on vähentynyt, tilausten määrä on kasvanut. Yritykset tilaavat kuitenkin yhteislastattuja kappaletavara-kuljetuksia konttikuljetuksissa pikemmin kuin täysiä konttilasteja”, kertoo Jakub Lewczuk, AsstrAn EU:n ja Kiinan alueiden Head of the Railway Department.

Euroalue on ajautunut taantumaan. Uuden Silkkitien kautta kulkevien toimitusten kysynnän kasvu riippuu meriyhteyksien käytettävyydestä ja säännöllisyydestä sekä kiinalaisten tavaroiden kysynnästä EU:ssa. Venäjän ja Valko-Venäjän vastaiset pakotteet ovat merkittävin toimittajien ja vastaanottajien rautatietoimituksille asettama oikeudellinen este. Tavaroiden tuonti- ja vientikiellot – myös näiden maiden kauttakuljetuksessa – ovat niin ikään merkittävä tekijä.

”Uusien pakotteiden myötä kuljetuksen ja kauttakuljetuksen ulkopuolelle jää joka kerta uusia tavaraluokkia. Sen seurauksena voimme lähettää yhä harvempia tavaroita Kiinasta Puolaan. Kun geopoliittinen tilanne vakaantuu, uskon, että monet maahantuojat palaavat rautatiekuljetukseen, joka on nopeampi vaihtoehto. Muussa tapauksessa toteutamme vain tilaukset, jotka oli alun perin tarkoitus toimittaa merikuljetuksena mutta jotka tiettyjen olosuhteiden vuoksi vaativat nopeampaa toimitusaikaa. Lisäksi käytämme rautatievaihtoehtoa kuljettaessamme lastia, jota ei voi kuljettaa lentoteitse painon tai volyymin vuoksi”, jatkaa Jakub Lewczuk.

Etsiessään vaihtoehtoa Uudelle Silkkitielle kuljetusala on kiinnostunut Trans-Kaspian kansainvälisestä kuljetusreitistä (Trans-Caspian International Transport Route, TITR), joka kulkee Kiinan, Kazakstanin, Kaspianmeren ja Kaukasuksen maiden kautta Eurooppaan. Kuljetusten ohjaaminen tälle reitille on kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi.

”Pääkuljetuskäytävän siirtäminen etelämmäksi edellyttää merkittäviä investointeja infrastruktuuriin ja aikaa tehdä uusia kansainvälisiä sopimuksia, jotka säätelevät tavaroiden kauttakuljetusta näiden maiden läpi. Trans-Kaspian reittiä tullaan käyttämään enemmän, jos infrastruktuuria saadaan kehitettyä, jos tullausta ja muotoseikkoja koskevat ongelmat kauttakuljetusmaiden välillä saadaan ratkaistua ja jos Kaspianmerelle saadaan käyttöön enemmän aluksia. Lisäksi Euroopan unionilta tarvitaan lisäinvestointeja Mustanmeren ja EU:n välisten pullonkaulojen ehkäisemiseksi. Romaniassa sijaitsevaa Constantan satamaa ja alueen rautatie- ja tieverkostoa on laajennettava kiireellisesti”, toteaa Jakub Lewczuk.

Top of Form

 

AsstrA allekirjoittanut hiilidioksidipäästöjä koskevan kirjeen EU:lle

AsstrA-Associated Traffic AG on liittynyt Smart Freight Centre -aloitteeseen, joka vaatii Euroopan Unioniin tiukempia hiilidioksidipäästörajoituksia kuorma-autoille. AsstrA on allekirjoittanut Euroopan parlamentille osoitetun kirjeen, joka koskee raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästömääräyksiä. Kirjeen allekirjoittajien joukossa on myös monia muita johtavia organisaatioita, kuten Transport & Environment, Climate Group, CALSTART, European Clean Trucking Alliance, Nestle, Deutsch Post ja DHL.

Kirjeessä nostetaan esiin keskeisiä ongelmakohtia.

Ensinnäkin kirjeessä vaaditaan tiukentamaan vuodelle 2030 asetettuja hiilidioksidipäästötavoitteita nykyisestä 45 prosentin vähennyksestä 65 prosenttiin. Muutos on merkittävä, ja arvioiden mukaan se toisi markkinoille 150 000 uutta päästötöntä kuorma-autoa.

Toiseksi kirjeessä kehotetaan ulottamaan päästötavoitteiden säätelykehys koskemaan kaikkia kuorma-autotyyppejä.

Kolmanneksi allekirjoittajat pitävät erittäin tärkeänä sitoutua siihen, että pitkällä aikavälillä koko kuorma-autolaivueesta muodostuu päästötön. Tämä kunnianhimoinen tavoite osoittaa, että allekirjoittajat haluavat tuoda ilmanlaatuun pysyviä parannuksia.   

Kirje on lähetetty EU:n lainsäätäjille. EU:n ympäristöministerit ja Euroopan parlamentti laativat ja käsittelevät tällä hetkellä vaatimuksia, joista määrätään lopullisissa asetuksissa. Asetusten odotetaan valmistuvan alkuvuodesta 2024.

”AsstrA on ehdottoman sitoutunut kasvihuonekaasujen nettopäästöttömyyden saavuttamiseen kaikessa liiketoiminnassaan. Siirtyminen kohti kohtuuhintaista ja päästötöntä tavaraliikennettä Euroopassa on yhteinen velvollisuutemme”, toteaa Dmitri Krõlov, AsstrAn Sustainable Development Manager.

ASSTRAN TYÖPAIKAT

AsstrAn työtiimi rakentuu vahvoista ja samoin ajattelevista henkilöistä. Tiimimme jakaa yhtenäisen yrityskulttuurinäkemyksen, joka perustuu yhteishenkeen, innovaatioon, ennakointiin sekä jatkuvaan kehittymiseen ja parannuksiin.

 • ВАКАНСИИVAPAAT TYÖPAIKAT
  AsstrA kannustaa yrityksen kaikkia tiimin jäseniä avoimeen dialogiin keskenään.
 • СТАЖИРОВКА KOULUTUS
  AsstrA etsii, kouluttaa ja työllistää nuoria kykyjä.
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА

VAKITUINEN TYÖ

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

SOSIAALIETUUDET

ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЖИРОВКИ

KOULUTUSMAHDOLLISUUDET

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА

REILU KORVAUS

РАБОТА В КОМАНДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ

AMMATTITAITOINEN ILMAPIIRI

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

MIELLYTTÄVÄ TYÖYMPÄRISTÖ

LÄHETÄ KULJETUSPYYNTÖ

Kuljetukseen hyväksyttävän määrän alaraja on 1 kuormalava ja/tai yli 500 kg:n lasti. Jos lasti painaa alle 500 kg, pyydämme käyttämään LTL-osakuormakuljetusta  tai lentokuljetusta. AsstrA-yritys ei toimita henkilökohtaisen omaisuuden kuljetuksia.

*Otathan huomioon, että AsstrA-Associated Traffic AG ei toimi yksityisten henkilöiden tai yksityisten yrittäjien kanssa.
Lisäpalvelut
Viestintätapa